Uchwała z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia AZBEST-STOP w Kołobrzegu

W dniu 23.11.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia AZBEST-STOP zapoznał się z pismem Pana Kamila Barwinka w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Sekretarza Zarządu. W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie przyjął rezygnację z funkcji sekretarza Stowarzyszenia AZBEST-STOP i wystąpił do KRS o wykreślenie ze składu Zarządu.

Z Ratuszowej znika azbest

Rozpoczęły się prace związane z usuwaniem ostatnich 14 ton wyrobów zawierających azbest z budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 4-6.

Do tej pory z budynku przy ulicy Ratuszowej usunięto już azbest ze ściany okiennej oraz ścian szczytowych. Koniec prac przewidywany jest na wrzesień br. Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 4-6 korzysta z dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Gminy Miasto Kołobrzeg.

Trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

W Kołobrzegu rozpoczęły się prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Z budynków administrowanych przez KSM zniknie w tym roku 91 ton azbestu, a z budynku WM „Ratuszowa 4-6” zniknie 14 ton azbestu. Czytaj dalej

Trwa nabór wniosków w programie wspierania efektywności energetycznej

Od 31 marca do 29 maja 2017 roku będzie można składać wnioski na zadanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach/ 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, infrastruktura i środowisko KONKURS II. Program ten skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Parametr dofinansowania może wynieść 75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Dofinansowanie zewnętrzne może być szansą na wykonanie termomodernizacji, która jest następstwem usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji na temat programu znajduje się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-ii/

Znikną tony azbestu

Ogłoszono przetarg na usunięcie ponad 91 ton azbestu z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do jesieni znikną kolejne tony azbestu z budynków przy ulicy Wąskiej, Giełdowej, Budowlanej, a także znikną pierwsze tony wyrobów zawierających azbest z budynku przy ulicy Kupieckiej 2-4.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa korzysta z dofinansowania Gminy Miasta Kołobrzeg oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (po 800 zł brutto do 1 tony wyrobów zawierających azbest). Dofinansowanie z Gminy Miasta Kołobrzeg na usunięcie ostatnich 14 ton azbestu ze ściany balkonowej otrzymała również Wspólnota Mieszkaniowa „Ratuszowa 4-6”. Usunięcie ponad 105 ton azbestu będzie kolejnym dużym krokiem do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu w Kołobrzegu.

Kwoty na usunięcie azbestu w budżecie miasta

15032665_1752740658381592_4454716773842572009_n

Takie kwoty odnośnie azbestu znalazły się w projekcie budżetu Miasta Kołobrzeg na rok 2017. Liczymy na utrzymanie tych kwot.

Przypomnijmy, że w 2017 roku azbest ze swoich bloków będą usuwały WM Ratuszowa, Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz WM Wschodnia 5-17 i Wschodnia 19-29 w przypadku uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na termomodernizację.

Wnioski o dofinansowanie złożone

2015-05-21-15-50-01Dostaliśmy dzisiaj informację od zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych „Wschodnia 5-17” oraz „Wschodnia 19-29” o tym, że 31 października zostały złożone wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na termomodernizację obu budynków.

Przypomnijmy, że rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na marzec 2017 roku, dofinansowanie dla każdej z kołobrzeskich wspólnot mieszkaniowych może wynieść około 2,5 mln złotych. Wspólnoty będą mogły również ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Odbyło się spotkanie WM Wschodnia 5 – 17 w tematyce azbestu

W ostatni czwartek odbyło się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej „Wschodnia 5-17” poświęcone problematyce azbestu we Wspólnocie.

W trwającym blisko dwie godziny zebraniu udział wziął Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu – Kamil Barwinek, który przedstawił mieszkańcom możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Całe spotkanie zakończyło się podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do programu usunięcia wyrobów zawierających azbest z wieżowca przy ulicy Wschodniej 5 – 17. Warto przypomnieć, że w maju br. Wspólnocie została przekazana pełna dokumentacja termomodernizacyjna budynku.

20160908_171629

Walczymy o zmiany w regulaminie udzielania dofinansowania

 

Dzięki zaangażowaniu naszego Stowarzyszenia skierowano pismo do WFOŚiGW w Szczecinie dotyczące zmian w regulaminie na udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

DOC220816-22082016114218-0001 DOC220816-22082016114218-0002

Znikają kolejne tony azbestu

W Kołobrzegu rozpoczęły się prace związane z usuwaniem kolejnych ton azbestu. Tym razem ulica Budowlana, przypomnijmy, że podobne prace trwają obecnie przy ulicy Złotej, Łopuskiego oraz Wąskiej. W kolejce czeka ulica Graniczna.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa usunie w tym roku blisko 70 ton azbestu.

DSC_1283 DSC_1284