Rozmawialiśmy z Kołobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową

Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który potwierdził, że zostały już złożone wnioski do Urzędu Miasta na dofinansowanie do usunięcia 70 ton wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Jest to taka liczba ton jaką założyliśmy sobie z przedstawicielami KSM pod koniec 2015 roku, a także jest to kolejny krok do tego, aby nasze miasto było wolne od wyrobów zawierających azbest.

Budowlana 8-12

Spotkanie poświęcone problematyce azbestu w Podczelu

Dzisiaj w Gimnazjum nr 4 w Podczelu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone problematyce azbestu zorganizowane przez Sekretarza stowarzyszenia Azbest-Stop oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Usuwania Azbestu – Kamila Barwinka.

Była to również okazja, aby poinformować uczniów o konkursie międzyszkolnym, który odbędzie się 14 marca na dużej sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta.

1 2 3 4

fot. Gimnazjum nr 4 w Podczelu

Spotkanie z zarządem WM Ratuszowa 4 – 6

ratuszowa 4-64 lutego odbyło się spotkanie pomiędzy Pełnomocnikiem Prezydenta i sekretarzem stowarzyszenia Azbest – Stop Kamil Barwinek z przedstawicielami WM Ratuszowa 4-6. Spotkanie dotyczyło bieżących planów i założeń wspólnoty.

Ustalono, że ze względu na zobowiązania kredytowe wspólnoty w 2016 roku nie zostaną podjęte kroki w celu usunięcie pozostałych ton azbestu ze ściany balkonowej. Jednakże wspólnota chce rozpocząć te prace w 2017 roku korzystając ze wsparcia Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przekazaliśmy dokumentację termomodernizacji

28 stycznia w składzie Prezes stowarzyszenia Ireneusz Zarzycki, Sekretarz
Kamil Barwinek oraz Skarbnik Piotr Rzepka przekazaliśmy Wspólnocie
Mieszkaniowej „Wschodnia 19 – 29” dokumentację termomodernizacji, która
jest pierwszym krokiem do pozbycia się problemu azbestu w tej wspólnocie.
Podsumowaliśmy również bieżącą działalność stowarzyszenia.

1 2 3 4

fot. e-kg.pl

Dofinansowanie na usunięcie azbestu z WFOŚ

Wąska 2-20Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wielkość dotacji wynosi 800 zł brutto za 1 tonę demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu, lub 500 złotych brutto za 1 tonę unieszkodliwienia azbestu. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz przedsiębiorcy. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalna 100 tysięcy złotych.
Wnioski pobrać można ze strony wfos.szczecin.pl, a następnie należy je składać w biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2016 r.  Wypłata środków (dla jednostek samorządu terytorialnego) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2016 r
Program dofinansowań na usuwanie wyrobów zawierających azbest prowadzi również Gmina Miasto Kołobrzeg, która na ten cel w 2016 roku przeznaczyła blisko 200 tysięcy złotych. Dofinansowania udzielane są w kwocie również 800 złotych brutto za demontaż i unieszkodliwienie azbestu oraz 500 złotych brutto za samo unieszkodliwienie azbestu. O dofinansowanie mogą starać się osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie. Żeby otrzymać takie dofinansowanie, należy poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP urzędu, a także otrzymać w Centrum Spraw Społecznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, na drugim piętrze w pokoju 213 (Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu – Kamil Barwinek).

Spotkania dotyczące tematyki azbestu w szkołach

12313514_1651123801810276_3379762311670449111_nOd 8 grudnia w kołobrzeskich szkołach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych odbywają się spotkania dotyczące tematyki azbestu. Spotkania prowadzi pełnomocnik prezydenta ds. usuwania azbestu – Kamil Barwinek. Pierwsze zajęcia odbyły się dzisiaj w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w klasach pierwszych. Spotkania odbywają się w trzech blokach tematycznych.

Pierwsza część składa się z prezentacji na temat szkodliwości azbestu, możliwości uzyskania dofinansowania, programu usuwania azbestu, przedstawienia statystyk na temat azbestu w Kołobrzegu oraz elementów dyskusji. Drugą część stanowi film Ministerstwa Gospodarki na temat procedur związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W trzeciej części przedstawiany jest harmonogram konkursu międzyszkolnego na temat szkodliwości i usuwania azbestu, który odbędzie się w marcu 2016 roku.

Przypominam również, że osoby zainteresowane problematyką azbestu mogą zgłaszać się do Centrum Spraw Społecznych (pokój 213), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia Azbest Stop:

Od dnia 6.11.2015 roku funkcję skarbnika pełnić przestała Pani Magdalena Ćwik – Kołecka, zastąpił ją Pan Piotr Rzepka. Rzepka ma 22 lata, jest kołobrzeżaninem, od kilku lat angażuje się w życie społeczne miasta Kołobrzeg, jest również radnym Rady Osiedla Lęborskie.

Funkcję sekretarza przestał pełnić Pan Andrzej Sokołowski, zastąpił go Pan Kamil Barwinek. Barwinek ma 21 lat, również jest kołobrzeżaninem. Od urodzenia związany z osiedlem Ogrody, jest prezesem stowarzyszenia działającego na rzecz osiedla – „NASZE OGRODY”, a także od niedawna jest Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Usuwania Azbestu.

zmiany zarzad m

Urząd Miasta dofinansuje usuwanie azbestu

_dar6603_0Osoby fizyczne podobnie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Miasto do każdej tony demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu dokłada 800 zł, a do
samego unieszkodliwienia 500 zł. Żeby otrzymać takie dofinansowanie trzeba przede
wszystkim poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP Kołobrzeg,
a także w Centrum Spraw Społecznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, na drugim piętrze w pokoju 213 – Kamil Barwinek, Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu. 

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Następnie Gmina Miasto Kołobrzeg ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr konta, płatność nastąpi do 30 od dnia dostarczenia do urzędu poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotowych robót oraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie tych robót. 

Jeżeli chodzi o liczby, w Kołobrzegu w 2015 roku udało się usunąć ponad 123 tony azbestu, z czego blisko 90 ton usunięto z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do usunięcia pozostaje wciąż ponad 640 ton azbestu. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada całkowite pozbycie się wszystkich materiałów zawierających azbest do końca 2032 roku, w Kołobrzegu azbest
powinien zniknąć znacznie szybciej.

Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Usuwania Azbestu – Kamil Barwinek

2Kamil Barwinek został nowym Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Usuwania Azbestu, wskazało go Stowarzyszenie Azbest Stop”. Jest to kolejny krok w dążeniu do skutecznego unieszkodliwienia azbestu na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Do jego zadań należy współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi zakresie problematyki usuwania azbestu, pozyskiwanie partnerów wspierających Program, inicjowanie koordynowanie do usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, a także działania edukacyjno – informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Kamil Barwinek ma 21 lat , jest zaangażowanym działaczem w bieżące sprawy miasta oraz osiedla Ogrody na którym mieszka. Barwinek został również nowym sekretarzem Stowarzyszenia, zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Sokołowskiego, który podczas ostatniego zebrania zarządu zrezygnował z pełnionej funkcji w zarządzie Stowarzyszenia.