Trwa nabór wniosków w programie wspierania efektywności energetycznej

Od 31 marca do 29 maja 2017 roku będzie można składać wnioski na zadanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach/ 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, infrastruktura i środowisko KONKURS II. Program ten skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Parametr dofinansowania może wynieść 75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Dofinansowanie zewnętrzne może być szansą na wykonanie termomodernizacji, która jest następstwem usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji na temat programu znajduje się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-ii/

Znikną tony azbestu

Ogłoszono przetarg na usunięcie ponad 91 ton azbestu z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do jesieni znikną kolejne tony azbestu z budynków przy ulicy Wąskiej, Giełdowej, Budowlanej, a także znikną pierwsze tony wyrobów zawierających azbest z budynku przy ulicy Kupieckiej 2-4.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa korzysta z dofinansowania Gminy Miasta Kołobrzeg oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (po 800 zł brutto do 1 tony wyrobów zawierających azbest). Dofinansowanie z Gminy Miasta Kołobrzeg na usunięcie ostatnich 14 ton azbestu ze ściany balkonowej otrzymała również Wspólnota Mieszkaniowa „Ratuszowa 4-6”. Usunięcie ponad 105 ton azbestu będzie kolejnym dużym krokiem do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu w Kołobrzegu.