Z Ratuszowej znika azbest

Rozpoczęły się prace związane z usuwaniem ostatnich 14 ton wyrobów zawierających azbest z budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 4-6.

Do tej pory z budynku przy ulicy Ratuszowej usunięto już azbest ze ściany okiennej oraz ścian szczytowych. Koniec prac przewidywany jest na wrzesień br. Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 4-6 korzysta z dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Gminy Miasto Kołobrzeg.

Trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

W Kołobrzegu rozpoczęły się prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Z budynków administrowanych przez KSM zniknie w tym roku 91 ton azbestu, a z budynku WM „Ratuszowa 4-6” zniknie 14 ton azbestu. Czytaj dalej

Kwoty na usunięcie azbestu w budżecie miasta

15032665_1752740658381592_4454716773842572009_n

Takie kwoty odnośnie azbestu znalazły się w projekcie budżetu Miasta Kołobrzeg na rok 2017. Liczymy na utrzymanie tych kwot.

Przypomnijmy, że w 2017 roku azbest ze swoich bloków będą usuwały WM Ratuszowa, Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz WM Wschodnia 5-17 i Wschodnia 19-29 w przypadku uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na termomodernizację.

Wnioski o dofinansowanie złożone

2015-05-21-15-50-01Dostaliśmy dzisiaj informację od zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych „Wschodnia 5-17” oraz „Wschodnia 19-29” o tym, że 31 października zostały złożone wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na termomodernizację obu budynków.

Przypomnijmy, że rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na marzec 2017 roku, dofinansowanie dla każdej z kołobrzeskich wspólnot mieszkaniowych może wynieść około 2,5 mln złotych. Wspólnoty będą mogły również ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Walczymy o zmiany w regulaminie udzielania dofinansowania

 

Dzięki zaangażowaniu naszego Stowarzyszenia skierowano pismo do WFOŚiGW w Szczecinie dotyczące zmian w regulaminie na udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

DOC220816-22082016114218-0001 DOC220816-22082016114218-0002

Rozstrzygnięto przetarg na usunięcie azbestu z budynków KSM

Rozstrzygnięto przetarg na usunięcie 70 ton wyrobów zawierających azbest z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przeciągu 120 dni znikną kolejne tony azbestu z budynków przy ulicy: ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul.Giełdowej, ul.Zygmuntowskiej oraz ul. Złotej.

Cena wybranej oferty wynosi ponad 185 tys złotych brutto, dofinansowanie z Gminy Miasto Kołobrzeg wyniesie ok. 56 tys złotych brutto, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie również wyniesie 56 tys złotych.

rozstrzygnięcie

Wschodnia 19 – 29 wreszcie usunie azbest

Historyczna chwila dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wschodnia 19 – 29, po długim czasie i przeróżnych spotkaniach z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. usuwania azbestu, mieszkańcy na zebraniu walnym podjęli uchwałę, która jasno mówi, że Wspólnota korzystając z pomocy Gminy Miasto Kołobrzeg oraz środków WFOŚ i RPO rozwiąże problem azbestu. Pierwsze wnioski zostaną złożone jeszcze w tym roku.

Pierwsze wnioski zostaną złożone jeszcze w tym roku.

213

Rewitalizacja szansą dla samorządów

img_3708-20789Możliwości wykorzystania ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji, dobre praktyki oraz ocena podejmowanych działań w woj. zachodniopomorskim to główne zagadnienia, o których przedstawiciele jednostek samorządu dyskutowali podczas konferencji „Lokalny posag – rewitalizacja małych ojczyzn”.

W spotkaniu uczestniczyła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska. Konferencja rozpoczęła się prezentacją wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Badacze w raporcie przygotowanym przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. skupiają się na omówieniu sytuacji w Specjalnej Strefie Włączenie, ocenie aktywności lokalnych społeczności czy perspektywom rozwoju ekonomii społecznej. Z tego względu w centrum uwagi przedstawicieli lokalnych samorządów znalazła się obecna perspektywa finansowa i pomoc ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Działania rewitalizacyjne koncertować się będą w głównej mierze na dwóch priorytetach inwestycyjnych: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Są to priorytety inwestycyjne VII osi RPO.

Alokacja środków tylko na wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej to w tej perspektywie aż 40 mln euro. Środki na ten cel pozwolą np. na przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami, zagospodarowanie lub zmianę zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji (społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych).

Będzie to również szansa, aby pozbyć się azbestu z różnego typu budynków mieszkaniowych, gospodarczych.

Dofinansowanie na usunięcie azbestu z WFOŚ

Wąska 2-20Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wielkość dotacji wynosi 800 zł brutto za 1 tonę demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu, lub 500 złotych brutto za 1 tonę unieszkodliwienia azbestu. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz przedsiębiorcy. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalna 100 tysięcy złotych.
Wnioski pobrać można ze strony wfos.szczecin.pl, a następnie należy je składać w biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2016 r.  Wypłata środków (dla jednostek samorządu terytorialnego) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2016 r
Program dofinansowań na usuwanie wyrobów zawierających azbest prowadzi również Gmina Miasto Kołobrzeg, która na ten cel w 2016 roku przeznaczyła blisko 200 tysięcy złotych. Dofinansowania udzielane są w kwocie również 800 złotych brutto za demontaż i unieszkodliwienie azbestu oraz 500 złotych brutto za samo unieszkodliwienie azbestu. O dofinansowanie mogą starać się osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie. Żeby otrzymać takie dofinansowanie, należy poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP urzędu, a także otrzymać w Centrum Spraw Społecznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, na drugim piętrze w pokoju 213 (Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu – Kamil Barwinek).

Urząd Miasta dofinansuje usuwanie azbestu

_dar6603_0Osoby fizyczne podobnie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Miasto do każdej tony demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu dokłada 800 zł, a do
samego unieszkodliwienia 500 zł. Żeby otrzymać takie dofinansowanie trzeba przede
wszystkim poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP Kołobrzeg,
a także w Centrum Spraw Społecznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, na drugim piętrze w pokoju 213 – Kamil Barwinek, Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu. 

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Następnie Gmina Miasto Kołobrzeg ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr konta, płatność nastąpi do 30 od dnia dostarczenia do urzędu poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotowych robót oraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie tych robót. 

Jeżeli chodzi o liczby, w Kołobrzegu w 2015 roku udało się usunąć ponad 123 tony azbestu, z czego blisko 90 ton usunięto z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do usunięcia pozostaje wciąż ponad 640 ton azbestu. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada całkowite pozbycie się wszystkich materiałów zawierających azbest do końca 2032 roku, w Kołobrzegu azbest
powinien zniknąć znacznie szybciej.

Będzie można uzyskać dofinansowanie na termomoderniazację

Będzie można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie do 85% na termomodernizację budynków mieszkaniowych. W obecnej chwili opracowywany jest regulamin naboru, który nie może być skomplikowany i musi być dostępny dla wszystkich zainteresowanych spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Do rozdzielenia na województwo Zachodniopomorskie jest blisko 60 milionów złotych.

Wszystkie informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Szczecinie.

https://www.wfos.szczecin.pl/

POROZUMIENIE KOOPERACYJNE Bałtycki Klaster sEaNERGIA

1W dniach 27-28 marca 2014 r. Baltic Plaza hotel****mediSPA & fit w Kołobrzegu,

gościł uczestników Konferencji „Fundusze Unii Europejskiej  na rzecz rozwoju wybrzeża

Morza Bałtyckiego- perspektywa 2014-2020”. Podczas Konferencji podpisaliśmy POROZUMIENIE

KOOPERACYJNE Bałtycki Klaster sEaNERGIA.

Przystąpienie do Powiązania Kooperacyjnego pod nazwą Bałtycki Klaster sEaNERGIA z siedzibą w Kołobrzegu,
jest wpisane w nasza strategię działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań służących środowisku.
2 3 54
6 7 8 9 10