Przy ulicy Złotej 11 A – C wszystko w porządku

DSC_5141Wczoraj otrzymałem informację, że przy ulicy Złotej 11 A – C usuwane są płyty cementowo – azbestowe przez pracowników, którzy nie posiadają odpowiedniego ubrania ochronnego.

Chciałbym uspokoić, że nie jest tam zdejmowany azbest, a jedynie póki co remontowane są balkony. Rozstrzygnięcie przetargu na usunięcie wyrobów zawierających azbest z m. in. tego budynku mieszkalnego przewidziane jest na najbliższy poniedziałek. Tak więc prace rozpoczną się najpewniej w kwietniu i wtedy pracownicy będą musieli już pracować w specjalnych, ochronnych „uniformach”. Dla pewności sprawa została zgłoszona do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

/ Kamil Barwinek – Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu, Sekretarz Stowarzyszenia Azbest-Stop.

Konkurs międzyszkolny już 14 marca

Już 14 marca odbędzie się konkurs międzyszkolny w tematyce szkodliwości azbestu oraz ochrony środowiska. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Kołobrzeg, Europe Direct – Kołobrzeg oraz Stowarzyszenie Azbest-Stop, patronat nad konkursem objął Starosta Tomasz Tamborski.

Konkurs ten zakończy cykl spotkań Pełnomocnika Prezydenta ds. usuwania azbestu oraz Sekretarza Kamila Barwinka w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Kołobrzeg.

123

Rozmawialiśmy z Kołobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową

Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który potwierdził, że zostały już złożone wnioski do Urzędu Miasta na dofinansowanie do usunięcia 70 ton wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Jest to taka liczba ton jaką założyliśmy sobie z przedstawicielami KSM pod koniec 2015 roku, a także jest to kolejny krok do tego, aby nasze miasto było wolne od wyrobów zawierających azbest.

Budowlana 8-12

Spotkanie poświęcone problematyce azbestu w Podczelu

Dzisiaj w Gimnazjum nr 4 w Podczelu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone problematyce azbestu zorganizowane przez Sekretarza stowarzyszenia Azbest-Stop oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Usuwania Azbestu – Kamila Barwinka.

Była to również okazja, aby poinformować uczniów o konkursie międzyszkolnym, który odbędzie się 14 marca na dużej sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta.

1 2 3 4

fot. Gimnazjum nr 4 w Podczelu

Spotkanie z zarządem WM Ratuszowa 4 – 6

ratuszowa 4-64 lutego odbyło się spotkanie pomiędzy Pełnomocnikiem Prezydenta i sekretarzem stowarzyszenia Azbest – Stop Kamil Barwinek z przedstawicielami WM Ratuszowa 4-6. Spotkanie dotyczyło bieżących planów i założeń wspólnoty.

Ustalono, że ze względu na zobowiązania kredytowe wspólnoty w 2016 roku nie zostaną podjęte kroki w celu usunięcie pozostałych ton azbestu ze ściany balkonowej. Jednakże wspólnota chce rozpocząć te prace w 2017 roku korzystając ze wsparcia Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przekazaliśmy dokumentację termomodernizacji

28 stycznia w składzie Prezes stowarzyszenia Ireneusz Zarzycki, Sekretarz
Kamil Barwinek oraz Skarbnik Piotr Rzepka przekazaliśmy Wspólnocie
Mieszkaniowej „Wschodnia 19 – 29” dokumentację termomodernizacji, która
jest pierwszym krokiem do pozbycia się problemu azbestu w tej wspólnocie.
Podsumowaliśmy również bieżącą działalność stowarzyszenia.

1 2 3 4

fot. e-kg.pl

Spotkania dotyczące tematyki azbestu w szkołach

12313514_1651123801810276_3379762311670449111_nOd 8 grudnia w kołobrzeskich szkołach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych odbywają się spotkania dotyczące tematyki azbestu. Spotkania prowadzi pełnomocnik prezydenta ds. usuwania azbestu – Kamil Barwinek. Pierwsze zajęcia odbyły się dzisiaj w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w klasach pierwszych. Spotkania odbywają się w trzech blokach tematycznych.

Pierwsza część składa się z prezentacji na temat szkodliwości azbestu, możliwości uzyskania dofinansowania, programu usuwania azbestu, przedstawienia statystyk na temat azbestu w Kołobrzegu oraz elementów dyskusji. Drugą część stanowi film Ministerstwa Gospodarki na temat procedur związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W trzeciej części przedstawiany jest harmonogram konkursu międzyszkolnego na temat szkodliwości i usuwania azbestu, który odbędzie się w marcu 2016 roku.

Przypominam również, że osoby zainteresowane problematyką azbestu mogą zgłaszać się do Centrum Spraw Społecznych (pokój 213), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12.

POROZUMIENIE KOOPERACYJNE Bałtycki Klaster sEaNERGIA

1W dniach 27-28 marca 2014 r. Baltic Plaza hotel****mediSPA & fit w Kołobrzegu,

gościł uczestników Konferencji „Fundusze Unii Europejskiej  na rzecz rozwoju wybrzeża

Morza Bałtyckiego- perspektywa 2014-2020”. Podczas Konferencji podpisaliśmy POROZUMIENIE

KOOPERACYJNE Bałtycki Klaster sEaNERGIA.

Przystąpienie do Powiązania Kooperacyjnego pod nazwą Bałtycki Klaster sEaNERGIA z siedzibą w Kołobrzegu,
jest wpisane w nasza strategię działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań służących środowisku.
2 3 54
6 7 8 9 10

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 1.07.2013 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Hotelu Centrum dokonano uroczystego podpisania Listu Intencyjnego.

Podpisy złożyli: Prezydent Miasta, Starosta Kołobrzeski, Prezes Stowarzyszenia Azbest-Stop, Prezes KSM, przedstawiciele Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Wschodnia 5-17 i 19-29 oraz Ratuszowa 4,5,6. Odmowę złożenia podpisu zgłosił pan Sławomir Kargul-Prezes Wspólnoty Mieszkaniowej Giełdowa 9,10,11.

W liście strony oświadczają, iż podejmują negocjacje, które mają prowadzić do nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa w celu przygotowania projektu usunięcia azbestu z miasta Kołobrzegu zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIV/335/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kołobrzeg na lata 2008 – 2032.i jego realizacji.

Należy żywić nadzieję, że duże ilości zebranych podpisów na „LISTACH POPARCIA DLA PROJEKTU USUNIĘCIA AZBESTU Z TERENU MIASTA KOŁOBRZEG”, będą dopingiem do wytężonej pracy na rzecz usunięcia z naszego środowiska śmiercionośnego azbestu.

Ireneusz Zarzycki – Prezes Zarządu

Prelekcje

Zbieramy pierwsze owoce prelekcji w ramach realizacji przez Stowarzyszenie AZBEST-STOP zadania publicznego Urzędu Miasta: „Inspirowanie do właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem azbestu”. W Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w prelekcjach uczestniczyła młodzież sześciu klas. Efektem jest inicjatywa zorganizowania szkolnego konkursu  AZBEST – STOP. Młodzież opracowała trzy regulaminy konkursu.

  1. Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną AZBEST-STOP. Opracowanie: Tomasz Wychocki z kl. II TZ.
  2. Regulamin szkolnego konkursu plastycznego AZBEST-STOP. Opracowała zespołowo klasa 1C.
  3. Regulamin szkolnego konkursu na opracowanie ulotki AZBEST-STOP. Opracowanie: Klaudia Bajer i Marta Siwko z klasy IA.

„AZBEST w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”

irek„Azbest – ten CICHY MORDERCA – nie powinien skracać naszego życia. Należy położyć temu kres. To od nas zależy, czy połączymy siły, by pokonać biurokratyczne bariery, a następnie śmiercionośne płyty. Wierzę w siłę sprawczą ludzkiej mądrości”. ” Tymi słowami 30.01.2006 r. Ireneusz Zarzycki rozpoczął długą i mozolną drogę w budowaniu klimatu dla realizacji rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”…

Członkowie Stowarzyszenia dostrzegli, że obowiązujący w Polsce od 14 maja 2002 r. „PROGRAM”, nijak się ma do finansowych możliwości właścicieli obiektów i nie może być zrealizowany do roku 2032. Wdrażanie tego „PROGRAMU” okazało się jedną wielką mistyfikacją, twierdzi Ireneusz Zarzycki. Ten „PROGRAM” był rzekomo gwarantem pomyślnego rozwiązania problemu azbestu, co w praktyce okazało wielką klapa autorów. Kontrola NIK potwierdziła zarzuty naszego środowiska z wnioskami do opracowania „NOWEGO PROGRAMU”.

Sprawa azbestu trafiła do programu Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”. Zaproszenie do udziału w programie otrzymał Ireneusz Zarzycki – Prezes naszego Stowarzyszenia. Ponadto udział zapowiedzieli członkowie Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialni za „PROGRAM” i zapowiadało się na gorącą dyskusję. Niestety, odpowiedzialni z ramienia MG nie mieli odwagi przybyć do studia i bronić „PROGRAMU…”. Swoją nieobecność tłumaczyli pracą nad „NOWYM PROGRAMEM”. Ciekawi jesteśmy, jakich udziwnień dokonają autorzy „NOWEGO PROGRAMU”. Fakt udziału Prezesa Stowarzyszenia „Azbest-Stop”- Ireneusza Zarzyckiego w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” należy uznać, jako sukces nas wszystkich.

autor: Franciszek Bonkowski

Stanisław Gawłowski wspiera nasze działania

17 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Prezydent Miasta Janusz Gromek gościł Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego. Po spotkaniu z Prezydentem Stanisław Gawłowski udał się na spotkanie robocze z Zastępcą Prezydenta ds. Gospodarczych Tomaszem Tamborskim, przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „AZBEST-STOP” i Prezesem TBS, na którym poruszano problem usunięcia azbestu z terenu miasta Kołobrzeg. Mamy nadzieję, że spotkanie, do którego doszło za sprawą starań posła Sebastiana Karpiniuka, zaowocuje opracowaniem programu usuwania azbestu i pozyskiwania srodków finansowych na jego realizację.

1 2 3 4 5 6