Z Ratuszowej znika azbest

Rozpoczęły się prace związane z usuwaniem ostatnich 14 ton wyrobów zawierających azbest z budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 4-6.

Do tej pory z budynku przy ulicy Ratuszowej usunięto już azbest ze ściany okiennej oraz ścian szczytowych. Koniec prac przewidywany jest na wrzesień br. Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 4-6 korzysta z dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Gminy Miasto Kołobrzeg.

Odbył się konkurs międzyszkolny

Dnia 14 marca 2016 roku w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbył się konkurs międzyszkolny z tematyki dotyczącej szkodliwości azbestu oraz ochrony środowiska. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych z Kołobrzegu. Rywalizacja była zacięta, do rozstrzygnięcia wyników konieczna była dogrywka.

Nagrody wręczyli Zastępca Prezydenta ds. społecznych Jacek Woźniak, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu Kamil Barwinek. Do zwycięzców powędrowały m.in. tablet, słuchawki, pendrive i pióra. Organizatorami konkursu byli: Urząd Miasta Kołobrzeg, Stowarzyszenie Azbest-Stop, Europe Direct Kołobrzeg, a Patronat nad konkursem objął Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski. Niestety, na uroczystość nie mógł przybyć Prezes Stowarzyszenia Azbest – Stop – Ireneusz Zarzycki, jednakże w jego imieniu zostały przekazane pozdrowienia dla uczestników konkursu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Pełne wyniki konkurs:

1. GROMEK Sylwia 15 pkt
2. KOLIGOT Oliwia 14 pkt
3. GAŁĄZKA Alicja 13 pkt (dogrywka)

4. PAWŁOWICZ Oskar 13 pkt (dogrywka)
5. RAJTAK Anna 12 pkt (dogrywka)
6. BŁASZCZYK Andżelika 12 pkt (dogrywka)
7. IWANICKA Paulina 11 pkt
7. KUŚMIEREK Maciej 11 pkt
7. RYGIELSKA Martyna 11 pkt
7. SZYPŁOWSKA Agata 11 pkt
7. WOJEWODA Natalia 11 pkt
12. DYMITER Samanta 10 pkt
12. STYPUŁA Jaśmina 10 pkt
12. WŁODARCZYK Paulina 10 pkt
15. GODLEWSKA Natalia 9 pkt
16. SZAFER Maksymilian 8 pkt
17. CZARNECKA Jagoda 7pkt
17. HAPONIUK Julia 7 pkt
17. PIELA Natalia 7 pkt
20. JADANOWSKI Kacper 6 pkt
21. JANISZEWSKA Patrycja 5 pkt

213 2016-03-14 11.22.21 2016-03-14 11.26.32 2016-03-14 11.28.52

Konkurs międzyszkolny już 14 marca

Już 14 marca odbędzie się konkurs międzyszkolny w tematyce szkodliwości azbestu oraz ochrony środowiska. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Kołobrzeg, Europe Direct – Kołobrzeg oraz Stowarzyszenie Azbest-Stop, patronat nad konkursem objął Starosta Tomasz Tamborski.

Konkurs ten zakończy cykl spotkań Pełnomocnika Prezydenta ds. usuwania azbestu oraz Sekretarza Kamila Barwinka w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Kołobrzeg.

123

Przekazaliśmy dokumentację termomodernizacji

28 stycznia w składzie Prezes stowarzyszenia Ireneusz Zarzycki, Sekretarz
Kamil Barwinek oraz Skarbnik Piotr Rzepka przekazaliśmy Wspólnocie
Mieszkaniowej „Wschodnia 19 – 29” dokumentację termomodernizacji, która
jest pierwszym krokiem do pozbycia się problemu azbestu w tej wspólnocie.
Podsumowaliśmy również bieżącą działalność stowarzyszenia.

1 2 3 4

fot. e-kg.pl

Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Usuwania Azbestu – Kamil Barwinek

2Kamil Barwinek został nowym Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Usuwania Azbestu, wskazało go Stowarzyszenie Azbest Stop”. Jest to kolejny krok w dążeniu do skutecznego unieszkodliwienia azbestu na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Do jego zadań należy współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi zakresie problematyki usuwania azbestu, pozyskiwanie partnerów wspierających Program, inicjowanie koordynowanie do usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, a także działania edukacyjno – informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Kamil Barwinek ma 21 lat , jest zaangażowanym działaczem w bieżące sprawy miasta oraz osiedla Ogrody na którym mieszka. Barwinek został również nowym sekretarzem Stowarzyszenia, zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Sokołowskiego, który podczas ostatniego zebrania zarządu zrezygnował z pełnionej funkcji w zarządzie Stowarzyszenia.

„AZBEST w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”

irek„Azbest – ten CICHY MORDERCA – nie powinien skracać naszego życia. Należy położyć temu kres. To od nas zależy, czy połączymy siły, by pokonać biurokratyczne bariery, a następnie śmiercionośne płyty. Wierzę w siłę sprawczą ludzkiej mądrości”. ” Tymi słowami 30.01.2006 r. Ireneusz Zarzycki rozpoczął długą i mozolną drogę w budowaniu klimatu dla realizacji rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”…

Członkowie Stowarzyszenia dostrzegli, że obowiązujący w Polsce od 14 maja 2002 r. „PROGRAM”, nijak się ma do finansowych możliwości właścicieli obiektów i nie może być zrealizowany do roku 2032. Wdrażanie tego „PROGRAMU” okazało się jedną wielką mistyfikacją, twierdzi Ireneusz Zarzycki. Ten „PROGRAM” był rzekomo gwarantem pomyślnego rozwiązania problemu azbestu, co w praktyce okazało wielką klapa autorów. Kontrola NIK potwierdziła zarzuty naszego środowiska z wnioskami do opracowania „NOWEGO PROGRAMU”.

Sprawa azbestu trafiła do programu Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”. Zaproszenie do udziału w programie otrzymał Ireneusz Zarzycki – Prezes naszego Stowarzyszenia. Ponadto udział zapowiedzieli członkowie Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialni za „PROGRAM” i zapowiadało się na gorącą dyskusję. Niestety, odpowiedzialni z ramienia MG nie mieli odwagi przybyć do studia i bronić „PROGRAMU…”. Swoją nieobecność tłumaczyli pracą nad „NOWYM PROGRAMEM”. Ciekawi jesteśmy, jakich udziwnień dokonają autorzy „NOWEGO PROGRAMU”. Fakt udziału Prezesa Stowarzyszenia „Azbest-Stop”- Ireneusza Zarzyckiego w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” należy uznać, jako sukces nas wszystkich.

autor: Franciszek Bonkowski