Trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

W Kołobrzegu rozpoczęły się prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Z budynków administrowanych przez KSM zniknie w tym roku 91 ton azbestu, a z budynku WM „Ratuszowa 4-6” zniknie 14 ton azbestu. Czytaj dalej

Wnioski o dofinansowanie złożone

2015-05-21-15-50-01Dostaliśmy dzisiaj informację od zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych „Wschodnia 5-17” oraz „Wschodnia 19-29” o tym, że 31 października zostały złożone wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na termomodernizację obu budynków.

Przypomnijmy, że rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na marzec 2017 roku, dofinansowanie dla każdej z kołobrzeskich wspólnot mieszkaniowych może wynieść około 2,5 mln złotych. Wspólnoty będą mogły również ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Walczymy o zmiany w regulaminie udzielania dofinansowania

 

Dzięki zaangażowaniu naszego Stowarzyszenia skierowano pismo do WFOŚiGW w Szczecinie dotyczące zmian w regulaminie na udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

DOC220816-22082016114218-0001 DOC220816-22082016114218-0002

Wschodnia 19 – 29 wreszcie usunie azbest

Historyczna chwila dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wschodnia 19 – 29, po długim czasie i przeróżnych spotkaniach z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. usuwania azbestu, mieszkańcy na zebraniu walnym podjęli uchwałę, która jasno mówi, że Wspólnota korzystając z pomocy Gminy Miasto Kołobrzeg oraz środków WFOŚ i RPO rozwiąże problem azbestu. Pierwsze wnioski zostaną złożone jeszcze w tym roku.

Pierwsze wnioski zostaną złożone jeszcze w tym roku.

213

Rozmawialiśmy z Kołobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową

Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który potwierdził, że zostały już złożone wnioski do Urzędu Miasta na dofinansowanie do usunięcia 70 ton wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Jest to taka liczba ton jaką założyliśmy sobie z przedstawicielami KSM pod koniec 2015 roku, a także jest to kolejny krok do tego, aby nasze miasto było wolne od wyrobów zawierających azbest.

Budowlana 8-12

Dofinansowanie na usunięcie azbestu z WFOŚ

Wąska 2-20Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wielkość dotacji wynosi 800 zł brutto za 1 tonę demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu, lub 500 złotych brutto za 1 tonę unieszkodliwienia azbestu. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz przedsiębiorcy. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalna 100 tysięcy złotych.
Wnioski pobrać można ze strony wfos.szczecin.pl, a następnie należy je składać w biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2016 r.  Wypłata środków (dla jednostek samorządu terytorialnego) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2016 r
Program dofinansowań na usuwanie wyrobów zawierających azbest prowadzi również Gmina Miasto Kołobrzeg, która na ten cel w 2016 roku przeznaczyła blisko 200 tysięcy złotych. Dofinansowania udzielane są w kwocie również 800 złotych brutto za demontaż i unieszkodliwienie azbestu oraz 500 złotych brutto za samo unieszkodliwienie azbestu. O dofinansowanie mogą starać się osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie. Żeby otrzymać takie dofinansowanie, należy poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP urzędu, a także otrzymać w Centrum Spraw Społecznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, na drugim piętrze w pokoju 213 (Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu – Kamil Barwinek).