„AZBEST w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”

irek„Azbest – ten CICHY MORDERCA – nie powinien skracać naszego życia. Należy położyć temu kres. To od nas zależy, czy połączymy siły, by pokonać biurokratyczne bariery, a następnie śmiercionośne płyty. Wierzę w siłę sprawczą ludzkiej mądrości”. ” Tymi słowami 30.01.2006 r. Ireneusz Zarzycki rozpoczął długą i mozolną drogę w budowaniu klimatu dla realizacji rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”…

Członkowie Stowarzyszenia dostrzegli, że obowiązujący w Polsce od 14 maja 2002 r. „PROGRAM”, nijak się ma do finansowych możliwości właścicieli obiektów i nie może być zrealizowany do roku 2032. Wdrażanie tego „PROGRAMU” okazało się jedną wielką mistyfikacją, twierdzi Ireneusz Zarzycki. Ten „PROGRAM” był rzekomo gwarantem pomyślnego rozwiązania problemu azbestu, co w praktyce okazało wielką klapa autorów. Kontrola NIK potwierdziła zarzuty naszego środowiska z wnioskami do opracowania „NOWEGO PROGRAMU”.

Sprawa azbestu trafiła do programu Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”. Zaproszenie do udziału w programie otrzymał Ireneusz Zarzycki – Prezes naszego Stowarzyszenia. Ponadto udział zapowiedzieli członkowie Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialni za „PROGRAM” i zapowiadało się na gorącą dyskusję. Niestety, odpowiedzialni z ramienia MG nie mieli odwagi przybyć do studia i bronić „PROGRAMU…”. Swoją nieobecność tłumaczyli pracą nad „NOWYM PROGRAMEM”. Ciekawi jesteśmy, jakich udziwnień dokonają autorzy „NOWEGO PROGRAMU”. Fakt udziału Prezesa Stowarzyszenia „Azbest-Stop”- Ireneusza Zarzyckiego w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” należy uznać, jako sukces nas wszystkich.

autor: Franciszek Bonkowski