Trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

W Kołobrzegu rozpoczęły się prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Z budynków administrowanych przez KSM zniknie w tym roku 91 ton azbestu, a z budynku WM „Ratuszowa 4-6” zniknie 14 ton azbestu. Czytaj dalej

Walczymy o zmiany w regulaminie udzielania dofinansowania

 

Dzięki zaangażowaniu naszego Stowarzyszenia skierowano pismo do WFOŚiGW w Szczecinie dotyczące zmian w regulaminie na udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

DOC220816-22082016114218-0001 DOC220816-22082016114218-0002

Rozstrzygnięto przetarg na usunięcie azbestu z budynków KSM

Rozstrzygnięto przetarg na usunięcie 70 ton wyrobów zawierających azbest z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przeciągu 120 dni znikną kolejne tony azbestu z budynków przy ulicy: ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul.Giełdowej, ul.Zygmuntowskiej oraz ul. Złotej.

Cena wybranej oferty wynosi ponad 185 tys złotych brutto, dofinansowanie z Gminy Miasto Kołobrzeg wyniesie ok. 56 tys złotych brutto, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie również wyniesie 56 tys złotych.

rozstrzygnięcie

Dofinansowanie na usunięcie azbestu z WFOŚ

Wąska 2-20Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wielkość dotacji wynosi 800 zł brutto za 1 tonę demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu, lub 500 złotych brutto za 1 tonę unieszkodliwienia azbestu. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz przedsiębiorcy. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalna 100 tysięcy złotych.
Wnioski pobrać można ze strony wfos.szczecin.pl, a następnie należy je składać w biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2016 r.  Wypłata środków (dla jednostek samorządu terytorialnego) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2016 r
Program dofinansowań na usuwanie wyrobów zawierających azbest prowadzi również Gmina Miasto Kołobrzeg, która na ten cel w 2016 roku przeznaczyła blisko 200 tysięcy złotych. Dofinansowania udzielane są w kwocie również 800 złotych brutto za demontaż i unieszkodliwienie azbestu oraz 500 złotych brutto za samo unieszkodliwienie azbestu. O dofinansowanie mogą starać się osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie. Żeby otrzymać takie dofinansowanie, należy poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP urzędu, a także otrzymać w Centrum Spraw Społecznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, na drugim piętrze w pokoju 213 (Pełnomocnik Prezydenta ds. usuwania azbestu – Kamil Barwinek).