Walne zebranie zarządu stowarzyszenia (25.03.2014 r.)

W dniu 25.03.2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia AZBEST-STOP. W wyniku przeprowadzonych wyborów Stowarzyszenie reprezentują władze w następującym składzie:
Zarząd:
1. Ireneusz Zarzycki – Prezes
2. Marian Jagiełka – Wiceprezes
3. Józef Jakubasik – Wiceprezes
4. Magdalena Ćwik-Kołecka – Skarbnik
5. Andrzej Sokołowski – Sekretarz
6. Aleksandra Burda – Członek Zarządu
7. Arkadiusz Majewski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Bogusław Błażewicz – Przewodniczący
2. Marian Grzechowiak – Członek
3. Dorota Podleś – Członek

POROZUMIENIE KOOPERACYJNE Bałtycki Klaster sEaNERGIA

1W dniach 27-28 marca 2014 r. Baltic Plaza hotel****mediSPA & fit w Kołobrzegu,

gościł uczestników Konferencji „Fundusze Unii Europejskiej  na rzecz rozwoju wybrzeża

Morza Bałtyckiego- perspektywa 2014-2020”. Podczas Konferencji podpisaliśmy POROZUMIENIE

KOOPERACYJNE Bałtycki Klaster sEaNERGIA.

Przystąpienie do Powiązania Kooperacyjnego pod nazwą Bałtycki Klaster sEaNERGIA z siedzibą w Kołobrzegu,
jest wpisane w nasza strategię działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań służących środowisku.
2 3 54
6 7 8 9 10