Trwa nabór wniosków w programie wspierania efektywności energetycznej

Od 31 marca do 29 maja 2017 roku będzie można składać wnioski na zadanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach/ 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, infrastruktura i środowisko KONKURS II. Program ten skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Parametr dofinansowania może wynieść 75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Dofinansowanie zewnętrzne może być szansą na wykonanie termomodernizacji, która jest następstwem usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji na temat programu znajduje się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-ii/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.