Uchwała z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia AZBEST-STOP w Kołobrzegu

W dniu 23.11.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia AZBEST-STOP zapoznał się z pismem Pana Kamila Barwinka w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Sekretarza Zarządu. W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie przyjął rezygnację z funkcji sekretarza Stowarzyszenia AZBEST-STOP i wystąpił do KRS o wykreślenie ze składu Zarządu.