Urząd Miasta dofinansuje usuwanie azbestu

_dar6603_0Osoby fizyczne podobnie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Miasto do każdej tony demontażu oraz unieszkodliwienia azbestu dokłada 800 zł, a do
samego unieszkodliwienia 500 zł. Żeby otrzymać takie dofinansowanie trzeba przede
wszystkim poprawnie wypełnić formularz, który można pobrać ze strony BIP Kołobrzeg,
a także w Centrum Spraw Społecznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, na drugim piętrze w pokoju 213 – Kamil Barwinek, Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu. 

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Następnie Gmina Miasto Kołobrzeg ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr konta, płatność nastąpi do 30 od dnia dostarczenia do urzędu poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotowych robót oraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie tych robót. 

Jeżeli chodzi o liczby, w Kołobrzegu w 2015 roku udało się usunąć ponad 123 tony azbestu, z czego blisko 90 ton usunięto z budynków Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do usunięcia pozostaje wciąż ponad 640 ton azbestu. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada całkowite pozbycie się wszystkich materiałów zawierających azbest do końca 2032 roku, w Kołobrzegu azbest
powinien zniknąć znacznie szybciej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.