Zarząd Stowarzyszenia

Prezes
Ireneusz Zarzycki

tel. 781 818 828

1

Wiceprezes
Marian Jagiełka

jagielka_program1

Wiceprezes
Józef Jakubasik

jakubasik2

Sekretarz

Skarbnik
Małgorzata Głusińska

Członek Zarządu
Zdzisław Hołowczak

Członek Zarządu
Arkadiusz Majewski